Print denne Side

Undervisning efter Halliwick konceptet

Halliwick konceptet sigter mod at give alle, uanset funktionsnedsættelse, en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand. Konceptet er udviklet til at lære personer med fysisk funktionsnedsættelse at svømme, men er også særdeles velegnet til personer med psykisk funktionsnedsættelse, og til al begyndersvømning for børn og voksne, også personer uden funktionsnedsættelse.
Konceptet tager udgangspunkt i, at “svømmeren” skal opnå en grundlæggende fysisk og psykisk tilvænning til vandet. Dette opnås ved at man opøver en god kontrol af vejrtrækning og evnen til at kontrollere kroppens balance i vand. Kontrol af vejrtrækning og balance er nødvendige forudsætninger for udviklingen af uafhængig fremdrift – svømning.
Undervisningen tager sit udgangspunkt i, hvor godt svømmeren klarer sig i vandet. Selve undervisningen foregår ofte i grupper, og altid i et samarbejde mellem svømmer og instruktør. Konceptet bygger på respekt for den enkeltes forudsætninger, og inddrager psykiske, fysiske og fysiologiske aspekter.
Halliwick konceptets undervisningsprincipper:
    • undervisningen foregår i vand – én instruktør til én svømmer
    • ingen brug af opdriftsmidler fx svømmebælter, svømmeveste, svømmevinger m.m.
    • der er tale om undervisning – ikke behandling
    • meget af undervisningen foregår ved hjælp af grupper og i lege
    • indlæringstiden spiller i princippet ingen rolle.

 

International Halliwick Association har i 2000 udarbejdet og vedtaget et dokument, der beskriver Halliwick Konceptet og giver en fælles forståelse af Halliwick begreber og principperne.
I 2010 er dette dokument udvidet og opdateret med flere forklaringer og beskrivelser.
Hasam finder begge dokumenter vigtige og derfor kan du finde dem her, både i den originale engelske version og 2010 i vores oversættelse.
Tekstmaterialet til The Halliwick Concept 2010 på engelsk kan hentes her. 
Halliwick konceptet 2010 på dansk kan hentes her: Halliwick konceptet 2010
Halliwick konceptet 2000 på Engelsk kan hentes her: The Halliwick Concept 2000

Permanent link til denne artikel: https://www.hasam.dk/svoemmeundervisning-efter-halliwick-konceptet/