Print denne Side

Instruktøruddannelsen

Den grundlæggende Halliwick uddannelse består af et kursus der strækker sig over to weekends.
Formål: At give deltagerne en indføring i Halliwick konceptet, som er udviklet til at undervise alle mennesker i at blive uafhængig af hjælp i vandet og at svømme.
Mål: At uddanne Halliwick instruktører og derved give personer med funktionsnedsættelse bedre mulighed for at modtage kvalificeret svømmeundervisning.
Den grundlæggende Halliwick uddannelse er i Danmark Halliwick Grundkurset. Dette svarer til International Halliwick Associations (IHA) International Basic Halliwick Course (Fundamental Course), som har et timetal på minimum 25 klokketimer, heraf 8 timer praktik i vand. Grundkurset giver adgang til at deltage i internationale Halliwick kurser, der udbydes af de forskellige landes Halliwickorganisationer. HASAM tilbyder forskellige uddybende Halliwick kurser efter den grundlæggende uddannelse.
Grundkursets opbygning: Den praktiske afvikling af de 25 klokketimer (33 lektioner á 45 minutter) kan ske i sammenhæng, men kan også afvikles i moduler. Yderligere opdeling kan evt. forekomme. Men det er en forudsætning, at alle moduler er gennemgået, for at kurset kan godkendes, og der udstedes kursusbevis. I kursusforløbet skal der indgå skriftlige opgaver eller – hvis kurset er opdelt i adskilte moduler – et hjemmearbejde.
Målgruppe: Alle, som ønsker at tage en Halliwick instruktøruddannelse til brug i den frivillige idræt, i specialundervisning eller i rehabilitering.
Mål og indhold: At kursusdeltageren
• tilegner sig en grundlæggende indsigt i Halliwick konceptet • kan vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet • kan udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i vandet • lærer at analysere aktiviteter og rekvisitter • på begynderniveau kan tilrettelægge et undervisningsprogram
Kurset kombinerer teori og praksis.
Der undervises blandt andet i: • hydromekaniske og hydrodynamiske principper • principper for- og afprøvning af hensigtsmæssig støtte i vand • 10 punktsprogrammet som vurderings- og planlægningsredskab for undervisningen • vurdering af svømmerens færdigheder i vand • vurdering/analyse af aktiviteter og rekvisitter • planlægning af aktiviteter i undervisningen • tilrettelæggelse af undervisningen individuelt og i grupper
DVD filmen “Mærk Vandet” indgår i undervisningen.
Praktik i vand: Kursisterne har praktik i vand, hvor teorien demonstreres og afprøves. Kursistens deltagelse i praktikken er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis. Kurset indeholder praktikforløb med svømmere med funktionsnedsættelse. Der laves videooptagelse til brug i kursusforløbet.

Permanent link til denne artikel: https://www.hasam.dk/instruktoeruddannelsen/