HASAM’s Årsmøde

15apr2020

Fra 19.30

Deltagelse i Årsmødet er selvfølgelig gratis.

Hasam's årsmøde vil blive afholdt online onsdag den 15. April kl 19:30.

Alle der tilmelder sig, vil få en mail den 15. april kl 19:00 med link til mødet. Du behøver ikke noget specielt program, men vil kunne deltage via din browser.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forretningsudvalgets beretning v. Bodil
 4. Beretning fra udvalg - Stævneudvalget v. Harald
 5. Liste over godkendte undervisere
 6. Godkendelse af regnskab v. Hanne
 7. Indkomne forslag
 8. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent v. Hanne
 9. Valg til forretningsudvalget og 2 suppleanter. På valg er Harald og Inger, samt suppleanten Trine Aakær Lund. Harald er villig til genvalg. Det er Inger og Trine ikke.
 10. Valg af revisor og revisor suppleant
 11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal indseldes senest 14 dage inden årsmødet til HASAM's Forretningsudvalg.

 

Tilmend dig her:

 

Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Modtag e-mails
Mobil nr.

Permanent link til denne artikel: https://www.hasam.dk/event/hasams-aarsmoede/