Print denne Side

Bassintræning med traumatiserede flygtninge

kreds_1Bassintræning med traumatiserede flygtninge
Jeg har mange gode erfaringer fra den ugentlige halliwickaften i HASA, ligesom jeg har gjort god brug af min viden fra Halliwick-kurserne. Det er min oplevelse, at der er en god overførselsværdi af Halliwick til andre former for bassintræning og til andre målgrupper end gruppen af personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som konceptet oprindeligt tog udgangspunkt i.
Mie Frydenlund Jensen
Artiklen ”Traumatiserede flygtninge” i PDF format.

Permanent link til denne artikel: https://www.hasam.dk/bassintraening-med-traumatiserede-flygtninge/